Meniu Închide

Termene și condiții

Acest website aparține ANSELM SRL, persoană juridică română cu sediul social în STR. SG. CONSTANTIN MOISE NR. 5D, BL. 2, SC. 2, AP. B5, SECTOR 6, BUCURESTI , CUI 48574431, J40/14252/2023 , IBAN: RO52BACX0000002535000000 deschis la Unicredit Bank, București.

Aceste termene și condiții se aplică în situația în care doriți să cumpărați cursuri online.

DEFINIȚII

Site – website-ul ANSELM SRL

CompaniaANSELM SRL

Vânzător – Compania.

Cumpărător – dumneavoastră ca persoană fizică sau persoana juridică sau orice entitate juridică pe care o reprezentați și care efectuează o comandă în site prin intermediul dumneavoastră, cu sau fără cont.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce accesează și navighează pe site-ul Companiei.

Comandă – acțiunea prin care dumneavoastră, în nume propriu ca persoană fizică sau ca reprezentant a unei persoane juridice sau fizice, în calitate de Cumpărător, transmiteți Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa Cursuri de pe Site.

Cursuri / Servicii / Produse digitale – orice serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

ACCES

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator, cu excepția celor al căror acces a fost restricționat de către Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul consideră că Utilizatorul, prin acțiunile sau conduita acestuia, ar putea prejudicia în vreun fel Compania, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării de Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate. Dacă vă regăsiți în această situație și doriți să aflați care sunt motivele care au dus la restricționarea accesului dumneavoastră, vă puteți adresa Vânzătorului prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact din site.

COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

Prin acceptarea prezentelor termene și condiții și prin plasarea de Comenzi în Site, odată cu Finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că poate contacta Vânzătorul oricând prin e-mail sau folosind formularul de contact de pe site și că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil și agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. În urma plasării unei Comenzi, Cumpărătorul este de acord ca toate comunicările între Cumpărător și Vânzător să se desfășoare prin e-mail sau, la nevoie, la inițiativa Vânzătorului, prin telefon.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a gestiona informațiile primite în condițiile legii, fară a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului include, fără a se limita la: text, informații, imagini (de orice tip, fixe sau animate, indiferent de extensie), video sau combinații (multimedia), materiale, date. Tot conținutul Site-ului este proprietatea exclusivă a Companiei sau a partenerilor acesteia, toate drepturile fiind rezervate. Orice acțiune asupra conținutului (exemple: copiere, distribuire, publicare, transfer către terți, modificare, utilizare, expunere, includere) în orice alt context decât cel original intenționat de Companie, este strict interzisă.

De asemenea, conținutul, informațiile, materialele, datele, textele, imaginile de pe acest site nu vor fi copiate, republicate, reproduse, transferate, afișate, distribuite, transmise, vândute sau modificate, decât cu acordul scris al Companiei.

Utilizarea Site-ului precum si accesul pe Site nu acordă nicio licență sau drept de a utiliza conținutul, informațiile, materialele, datele, textele sau imaginile. Totodată, Utilizatorul se obligă să nu utilizeze niciun dispozitiv automat sau manual pentru monitorizarea conținutului, informațiilor, materialelor, datelor, textelor și imaginilor. Software-ul, aplicațiile și modulele utilizate pe site sunt proprietatea Companiei sau a partenerilor noștri. Nu se pot reproduce, crea lucrări derivate, deconstrui, dezasambla, decompila, vinde, închiria, distribui, cesiona, transfera sau modifica niciun fel de parte din Site.

IMPORTANT!

Prin efectuarea unei Comenzi în Site pentru un Produs digital (Curs) și achitarea acesteia, Utilizatorul devine Cumpărător și primește dreptul de a accesa și de a utiliza INDIVIDUAL EXCLUSIV materialele pentru care a primit acces. Dreptul de utilizare al cursului cumpărat NU ESTE TRANSMISIBIL, sub sancțiunea plății de daune interese.

Pentru raportarea încălcării drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați.

CONFIDENȚIALITATE

Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile legii, menționate în prezentul document. Reciproc, Cumpărătorul nu va dezvălui prin nicio modalitate către terțe părți niciun detaliu cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

În vederea onorării comenzilor, Cumpărătorul înțelege și este de acord că Vânzătorul este nevoit să dezvăluie informații privitoare la acestea către terțe părți (exemple: bancă, furnizorul de servicii web etc).

PRELUCRAREA DATEOR CU CARACTER PERSONAL

Vânzătorul prelucrează în condițiile legii datele personale pe care le furnizează Cumpărătorul, în aceste scopuri: informarea Cumpărătorului privind situația contului lor inclusiv acceptarea, livrarea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și sau serviciile achiziționate, precum și analizarea, urmărirea și monitorizarea vânzărilor în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite către Utilizatori.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul înțelege că datele sale personale sunt incluse în baza de date a Vânzătorului în scopurile menționate și înțelege că are, prin lege, o serie de drepturi asupra datelor sale, astfel: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

În vederea onorării comenzilor, Cumpărătorul înțelege și este de acord că Vânzătorul este nevoit să dezvăluie date cu caracter personal către terțe părți (exemple: bancă, furnizori de servicii web etc) și că poate fi contactat de către aceștia în acest scop. Furnizarea datelor către terți se face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus.

Mai multe detalii, aici »

RĂSPUNDERE

Prin crearea și utilizarea contului, Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fară echivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată, existentă la data creării contului.

Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenele și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Companie, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

PREZENTARE PRODUSE / SERVICII

Denumirire, imaginile, prezentările video, descrierile și alte modalități de expunere sau prezentare a Serviciilor aflate în vânzare pe Site nu reprezintă obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu orientativ, sugestiv.

PREȚURI

Prețurile sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de T.V.A..

TERMENE DE VALABILITATE

Anumite produse pot avea termene de valabilitate. Toate produsele de acest tip comercializate de către Vânzător beneficiaza de termene de valabilitate conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, iar bunurile provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

COMANDA

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea Cursurilor dorite în coșul de cumpărături. Atenție! Onorarea comenzilor se face exclusiv online, ca „produs digital” sau ca înregistrare a înscrierii și transmiterea detaliilor de participare, în cazul cursurilor de tip webinar.

Formularul de comandă solicită date necesare procesului de cumpărare, inclusiv date necesare livrării de certificate și facturării. Cumpărătorul se obligă să furnizeze date corecte și complete la data plasării comenzii.

Comanda se finalizează numai prin achitarea corespunzătoare a Cursurilor / Serviciilor / Produselor digitale comandate, prin una dintre modalitățile de plată disponibile, după selectarea acesteia în Site în zona de finalizare a comenzii online, înainte de pasul final.

Notificarea primită de către Cumpărător prin e-mail, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii.

ANULARE / RESPINGERE COMANDĂ

Vânzătorul poate anula sau respinge, fără a fi necesare explicații, Comanda efectuată de către Cumpărător, printr-o notificare prealabilă adresate Cumpărătorului. Anularea sau respingerea unei Comenzi se face fară nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

În cazul în care Comanda anulată sau respinsă a fost deja achitată, Vânzătorul va restitui integral suma reprezentând contravaloarea Comenzii, în contul bancar indicat de către Cumpărător, în termen de 14 (paisprezece) zile de la anulare sau respingere.

FACTURARE – PLATĂ

Prețul total și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, cu datele furnizate la momentul plasării comenzii. Factura se va transmite fie online, prin e-mail, fie în format tipărit, în coletul transmis Cumpărătorului.

  • PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Plățile prin Transfer Bancar se efectuează în contul ANSELM SRL, deschis la Unicredit Bank: RO52BACX0000002535000000.

În cazul plăților efectuate prin Transfer Bancar, termenul de confirmare a plății în bancă este de 3 zile lucrătoare, la expirarea cărora Comanda neachitată se anulează automat, fără nicio notificare prealabilă.

  • PLATA PRIN CARD

Datele cardului de plată ale Clientului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către Companie sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Serviciile de stocare a datelor de card sunt asigurate de Platforma NETOPIA Payments, care este dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA Payments SRL, societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul vă fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

LIVRAREA

Livrarea produselor digitale se face atât pe teritoriul României, cât și internațional, prin mijloace digitale. Livrarea webinariilor și cursurilor live se face prin platforma Zoom, Vânzătorul transmitând Cumpărătorului prin e-mail datele necesare pentru conectarea la webinar / curs live în data și ziua evenimentului respectiv.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica data sau ora desfășurării evenimentelor de tip Curs live din Comandă, caz în care va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și, dacă nu poate onora comanda prin substituirea datei și orei Cursului live (în cazul în care Cumpărătorul refuză datele și orele modificate), va returna contravaloarea achitată a Comenzii în termen de 14 (paisprezece zile) de la anularea comenzii.

Comanda se consideră livrată după transmiterea Produsului digital prin e-mail către Cumpărător, sub formă de link sau fișier, sau după transmiterea prin e-mail către Cumpărător a datelor de acces necesare pentru participarea la desfășurarea Cursului live, caz în care comanda se consideră livrată și în situația în care Cumpărătorul nu se prezintă (și nu asistă) la Curs.

Livrarea produselor digitale se face în general în 24 de ore de la acceptarea comenzii de către Vânzător și cu 24-48 de ore înainte de data și ora menționată în pagina Cursului, în cazul cursurilor, a webinariilor și a workshopurilor live.

Proprietatea asupra produselor digitale nu va fi transferată la livrare, acestea rămânând în proprietatea Companiei. Cumpărătorul înțelege că prin Comanda efectuată achiziționează dreptul de acces și de utilizare individuală, și în niciun caz de proprietate asupra materialelor digitale primite.

POLITICA DE RETUR

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, accesul la conținuturile digitale care nu sunt livrate pe suport material nu poate fi returnat. Prin acceptarea prezentelor Termene și condiții vă exprimați acordul prealabil expres și declarați că ați luat la cunoștință despre faptul că vă pierdeți dreptul la retragere.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mailului, a accesului la Cursul comandat sau a datelor de acces la Cursul / Workshopul live.

ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs digital sau serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

  • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
  • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natura publicitară;

În cazul în care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

PUBLICITATE

Newsletterele ANSELM SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Companie. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Înscrierea la newslettere este opțională și nu condiționează în vreun fel plasarea de comenzi online, iar Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Companie în orice moment: prin contactarea Companiei în acest sens, prin modificarea setărilor din opțiunile furnizate în newsletter (accesarea link-ului de dezabonare afișat în e-mailul de tip newsletter primit).

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.